Menu

Popup

1
Bạn cần hỗ trợ gì?
Thời Gian Sự Kiện In Game
[Đóng lại]
Tổng hợp thời gian các sự kiện diễn ra trong Game!
Tên Sự Kiện Nơi Diễn Ra Giờ Diễn Ra Đếm Ngược
Huyết Lâu Server 1 22:30
Binh đoàn pháp sư Server 1 23:00
Quảng Trường Quỷ Server 1 00:00
Binh đoàn thỏ ngọc Server 1 00:40
Hỗn Nguyên Lâu Server 1 01:00
Siêu Boss Server 1 01:50
Boss Vàng Server 1 08:00
Nhện Raklion Server 1 15:15
Event Hỗn chiến PK Server 1 21:15

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ BQT VIỆT NAM!